Kort tenisowy przy jeziorach gliniankach

Budowa kortu o nawierzchni ze sztucznej trawy – montaż nawierzchni oraz położenie ostatniej warstwy wyrównującej na przygotowanej podbudowie wraz z budową ogrodzenia.

Zadanie:

  • Kort tenisowy ze sztuczną trawą
  • Wyrównująca warstwa dolomitu
  • Ogrodzenie kortu

Zrobiliśmy:

Zadania zrealizowane

  • Położenie warstwy wyrównującej na gotowej podbudowie
  • Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy z certyfikatem ITF
  • Montaż słupków tenisowych
  • Budowa ogrodzenia

Inwestycja:

Lokalizacja:

Natolin, woj. Mazowieckie

Dla:

Inwestycja prywatna

Rok zakończenia budowy:

2013

Nasze realizacje